* Trong các ngày kiểm tra từ 05/10 đến 07/10/2017 HS toàn trường nghỉ học văn hóa.
* Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h00.
* Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp bất khả kháng không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.

Thời Gian

Giáo viên coi thi

Thứ Năm
05/10/2017

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Ngọc Toản, Võ Hải, Chu Phương, Trần Thúy (Sử), Thanh Xuân, Hồng Anh, Thu Hà, Tiến Long, Phan Nga,  Huyền Thương, Thúy Loan, Lưu Đức, Nguyễn Yến, Hải Tiệp, Lê Hạnh, Triệu Hiền, Lê Hiếu, Nguyễn Anh, Lan Anh, Bùi Hiền, Đỗ Hà, Hồng Hạnh, Trần Thúy (Văn), Mai Thanh, Tiến Dũng, Xuân Quý, Lê Thủy, Hiền Phương,  Minh Huệ, Hải Liên

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Mai Linh, Vũ Anh, Thúy Loan, Hà Phương, Nguyễn Đức, Văn Thư, Quỳnh Anh, Lê Thủy, Hương Thảo, Văn Tráng, Châu Vân, Lan Phương, Cẩm Nhi, Tiến Dũng, Bá Đại, Quốc Việt, Huyền Thương, Hồng Ngọc, Phạm Thủy, Nguyễn Yến, Nguyễn Tâm, Đỗ Hà, Trần Thúy (Văn), Thùy Linh, Quỳnh Trang, Lê Huyền, Thanh Nhàn, Lê Cường, Trường Nghiêm, Phạm Hương (Anh), Minh Huệ, Lê Hiếu, Xuân Quý

Thứ Sáu 06/10/2017

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp,  Hoàng Khuyên, Thu Phương, Thu Hà, Tiến Dũng, Trần Thúy (Sử), Bá Đại, Chu Phương, Hà Phương, Thùy Dương, Văn Tráng, Văn Thư, Hoàng Thái, Hồng Ngọc, Huyền Thương, Vũ Huyền, Nguyễn Yến, Võ Hải, Vũ Anh, Triệu Hiền, Hồng Hạnh, Lan Anh, Trần Thúy (Văn), Lê Hiếu, Thùy Linh, Nguyễn Phương (Toán), Lưu Đức, Lê Hạnh, Hải Liên, Nguyễn Đức, Ngọc Toản

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Mai Khuyên, Hà Phương, Mai Linh, Vũ Bình, Nguyễn Tâm, Văn Thư, Quỳnh Anh, Trường Nghiêm, Văn Tráng, Thanh Quang, Phạm Du, Cẩm Nhi, Tiến Dũng, Cẩm Tú, Châu Vân, Kim Dung, Phan Nga, Huyền Thương, Phạm Thủy, Thúy Loan, Lê Thảo, Hồng Ngọc, Lê Huyền, Nguyễn Yến, Lê Thủy, Thùy Linh, Quỳnh Trang, Mai Thanh,  Phạm Hương (Anh), Lê Cường, Lê Hiếu, Quốc Việt, Thanh Mai

Thứ Bảy
07/10/2017

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Trần Yến, Thu Phương, Tiến Dũng, Phạm Hương (Anh), Thanh Xuân, Trần Thúy (Sử), Lan Anh, Võ Hải, Phạm Du, Tiến Lợi, Hải Tiệp, Nguyễn Anh, Lưu Đức, Nam Trung, Phan Nga, Thúy Loan, Nguyễn Yến, Thanh Nhàn, Đỗ Hà, Lê Hiếu, Bùi Hiền, Thùy Linh, Quỳnh Trang, Trần Thúy (Văn), Triệu Hiền, Mai Thanh, Phùng Hiền, Vũ Huyền, Hồng Hạnh, Lê Hạnh, Hà Phương, Quỳnh Anh, Văn Tráng, Ngọc Toản, Lan Phương, Minh Phương

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Mai Linh, Hà Thúy, Tiến Luận, Mai Khuyên, Chu Phương, Lê Thủy, Hải Liên, Ngọc Toản, Tiến Dũng, Văn Thư, Minh Phương, Quốc Việt, Cẩm Nhi, Quỳnh Trang, Kim Anh, Trần Thúy (Văn), Hiền Phương, Kim Dung, Đỗ Hà, Lê Cường, Trường Nghiêm, Phạm Hương (Anh), Vũ Bình, Hương Thảo, Văn Tráng, Tiến Lợi, Lê Hiếu, Xuân Quý