Lượt xem: 2430 | Gửi lúc: 08:28' 27/11/2019
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung Học kỳ I năm học 2019-2020

- Trong các ngày kiểm tra từ 02/12 đến 04/12 HS các khối kiểm tra HK1, HS K9 học bình thường theo TKB.
- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 14h00
- Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.


Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra
Thứ Hai
02/12/2019

SÁNG

Vũ Hiệp, Thanh Xuân, Lê Thu, Lê Thủy, Vũ Bình, Kiều Thắng, Trường Nghiêm, Hoàng Khuyên, Phan Nga, Hoàng Thái, Nguyễn Yến, Minh Đức (Lý), Thành Vinh, Thanh Nhàn, Trọng Hiếu, Ngọc Tuyến, Lê Huyền, Tạ Hiếu, Thu Thủy, Lê Thảo, Lan Phương, Mai Thanh, Thúy Loan, Hồng Ngọc, Huyền Thương, Trương Dũng, Thanh Tú,
Vũ Hương, Hương Thảo, Nguyễn Đức, Minh Trang, Phạm Hương,
Thanh Lê, Chu Thủy, Phạm Trang, Đoàn HuyềnCHIỀU

Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Thu Phương, Phạm Trang, Kim Anh, Vũ Toản, Chu Phương, Lê Thu, Phạm Du, Nguyễn Đức, Hoàng Khuyên, Bá Đại, Thúy Loan, Cẩm Tú, Đạt Đăng, Vũ Hương, Hương Thảo,
Lan Phương, Phạm Hương, Phan Nga, Nguyễn Yến, Hoàng Thái,
Thành Vinh, Thanh Nhàn, Hồng Hạnh, Lê Thảo, Nguyễn Phương,
Vũ Huyền, Thu Thủy, Mai Thanh, Hồng Ngọc, Lê Huyền, Văn Tráng, Lê Hạnh, Thanh Xuân, Văn Khiêm, Cẩm Nhi, Vũ Bình, Kiều Thắng,
Hà Phương, Phạm Thành, Tiến Luận, Tiến Lợi, Văn Thư, Việt Hoàn,
Xuân Quý, Trọng Hiếu, Kiều Thu, Tuấn SơnThứ Ba
03/12/2019

SÁNG

Vũ Hiệp, Phạm Trang, Kim Anh, Lê Thu, Viết Thắng, Trần Thúy (Sử), Văn Khiêm, Tiến Dũng,  Hùng Mạnh, Trần Đức, Thu Thủy, Minh Đức, Trọng Hiếu, Phạm Lan, Nguyễn Phương, Lê Thảo, Xuân Quý,
Hồng Ngọc, Thanh Quang,  Lê Thủy, Mai Thanh, Trương Dũng,
Lê Hạnh, Kiều Thu, Văn Tráng, Phan Nga, Minh Trang, Phạm Du,
Đạt Đăng, Cẩm Tú, Nguyễn Hòa, Lâm Quỳnh, Chu Thủy.
* Ca 2 (có mặt tại P107 lúc 8h45): Hương Thảo, Hà Phương,
Kiều Thắng, Vũ Huyền, Lê Huyền, Nguyễn Tâm, Thúy Loan,
Phạm Hương, Minh Huệ, Hiền Phương, Phùng Hiền
, Vũ Bình,
Đỗ An
CHIỀU

Vũ Hiệp, Phạm Trang, Thu Phương, Tạ Hiếu, Kim Anh, Thanh Lê,
Vũ Toản, Minh Trang, Trương Dũng, Diệu Thúy, Hương Thảo,
Bá Đại, Tiến Dũng, Nguyễn Hòa, Thanh Quang, Nguyễn Yến,
Vũ Huyền, Hoàng Thái, Lê Huyền, Nguyễn Phương, Hồng Ngọc,
Thu Thủy, Đỗ Hà, Vũ Hương, Thúy Loan, Văn Tráng, Huyền Thương, Nguyễn Tâm, Lê Thủy, Phạm Hương, Hà Phương, Đoàn Huyền,
 Kiều Thắng, Trường Nghiêm


Thứ Tư
04/12/2019

SÁNG

Vũ Hiệp, Phạm Trang, Cẩm Nhi, Đoàn Huyền, Trần Đức, Viết Thắng, Trần Thúy (Sử), Tiến Dũng, Thúy Loan, Hoàng Khuyên, Phạm Lan, Phan Nga, Hoàng Thái, Nguyễn Yến, Văn Thư, Trọng Hiếu,
Nguyễn Phương, Vũ Huyền, Tạ Hiếu, Thanh Quang, Lê Hiếu,
Kim Dung, Xuân Quý, Hiền Phương, Trương Dũng, Kiều Thu,
Huyền Thương, Văn Tráng, Lê Huyền, Lê Hạnh, Vũ Toản, Đặng Hiền, Lâm Quỳnh, Đạt Đăng, Cẩm Tú, Nguyễn Đức, Hương Thảo,
Chu Thủy
CHIỀU

Vũ Hiệp, Phạm Trang, Thu Phương, Trần Thúy (Sử), Ngọc Tuyến,
Tiến Luận, Vũ Toản, Minh Trang, Nguyễn Đức, Minh Đức,
Phạm Hương, Thúy Loan, Hương Thảo, Tiến Dũng, Phạm Thành,
Trần Đức, Lê Cường, Cẩm Tú, Châu Vân, Hiền Phương, Văn Khiêm, Thu Thủy, Phan Nga, Hoàng Thái, Thành Vinh, Đỗ An, Thanh Nhàn,
Lê Huyền, Lê Thảo, Hồng Ngọc, Đỗ Hà, Nguyễn Tâm, Lan Phương,
Lê Hạnh, Huyền Thương, Kim Dung, Mai Thanh, Thanh Xuân,
Hải Liên, Lê Thủy, Kiều Thắng, Vũ Bình, Hà Phương, Lê Hiếu,
Văn Thư, Quốc Việt, Việt Hoàn, Hồng Anh, Xuân Quý, Trọng Hiếu