Lượt xem: 992 | Gửi lúc: 08:13' 08/12/2020
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung Học kỳ I năm học 2020-2021

Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra

Thứ Hai
21/12/2020

Sáng

Vũ Hiệp, Đỗ Giang, Trần Thúy (Sử), Triệu Hiền, Cẩm Nhi, Trần Đức, Châu Vân, Thanh Quang, Bùi Thúy, Huyền Thương, Kim Dung, Nguyễn Anh, Thúy Loan, Phạm Thủy, Lê Thảo, Văn Tráng, Tạ Hiếu, Thu Thủy, Ngọc Minh, Nguyễn Tâm, Thanh Nhàn, Hồng Ngọc, Thành Vinh, Minh Đức, Lưu Hùng, Bá Đại, Phùng  Hiền, Văn Thư, Nguyễn Tú, Thanh Lê, Phương Nam, Tạ Cường, Nguyễn Hòa, Kim Anh, Đặng Hiền, Hà Phương, Nguyễn Đức, Chu Thủy, Thanh Mai, Quốc Việt.

Chiều

Vũ Hiệp, Đỗ Giang, Bá Đại, Vũ Bình, Cẩm Tú, Minh Huệ, Thanh Xuân, Minh Đức, Kiều Thắng, Lê Thu, Thu Hằng, Vũ Toản, Kim Anh, Tiến Dũng, Đoàn  Huyền, Tiến Lợi, Phạm Hương (Anh), Nguyễn Anh, Hoàng Khuyên, Lưu Hùng, Ngọc Minh, Vũ Hương, Vũ Huyền, Thanh Tâm, Nguyễn Tâm, Thanh Lê, Phùng Hiền, Phan Nga, Thu Thủy, Hoàng Thái, Thành Vinh, Lê Thảo, Lê Huyền, Trần Thúy (Văn), Nguyễn Phương, Hồng Ngọc, Thúy Loan, Mai Thanh, Hải Liên, Nguyễn Đức, Văn Tráng, Lê Cường.

Thứ Ba
22/12/2020

Sáng

Vũ Hiệp, Đỗ Giang, Lâm Quỳnh, Cẩm Nhi, Bá Đại, Trần Đức, Kim Anh, Lê Cường, Nguyễn Đức, Vũ Toản, Lưu Đức, Phạm Hương (Anh), Quốc Việt, Lê Hạnh, Nguyễn Anh, Bùi Hiền, Phạm Thủy, Mai Thanh, Lê Huyền, Triệu Hiền, Phan Nga, Trần Thúy (Văn), Đăng Hoàng, Nguyễn Tâm, Nguyễn Phương, Thanh Quang, Vũ Anh, Tạ Hiếu, Minh Đức, Kiều Thu, Thu Thủy, Lưu Hùng, Xuân Quý, Thu Hằng, Thanh Lê, Thanh Tâm, Thành Vinh, Vũ Bình, Hoàng Khuyên, Đặng Xuân, Đoàn Huyền, Thúy Loan, Trường Nghiêm, Chu Thủy, Văn Thư, Thùy Dương.

Chiều

Vũ Hiệp, Đỗ Giang, Vũ Anh, Phương Nam, Lâm Quỳnh, Trần Thúy (Sử), Hoàng Khuyên, Diệu Khanh, Tạ Hiếu, Minh Đức, Đăng Hoàng, Bá Đại, Tạ Cường, Tiến Dũng, Nguyễn Hòa, Tiến Lợi, Vũ Toản, Nguyễn Đức, Trần Đức, Trần Thúy (Văn), Huyền Thương, Thanh Tâm, Lê Thủy, Thùy Linh, Lưu Hùng, Thanh Nhàn, Lê Hạnh, Nguyễn Anh, Hoàng Thái,  Mai Thanh, Lê Thảo, Văn Tráng, Thu Thủy, Trường Nghiêm, Quỳnh Trang, Minh Huệ, Phạm Hương (Anh), Ngọc Minh, Kim Dung, Thúy Loan, Hà Phương, Vũ Huyền, Nguyễn Tâm, Phùng Hiền, Bùi Hiền, Lê Cường.

Thứ Tư
23/12/2020

Sáng

Vũ Hiệp, Đỗ Giang, Vũ Toản, Triệu Hiền, Hà Phương, Trần Đức, Tiến Dũng, Kim Anh, Bá Đại, Văn Thư, Nguyễn Anh, Nguyễn Tâm, Huyền Thương, Lưu Đức, Phạm Thủy, Thúy Loan, Mai Thanh, Lê Thảo, Lê Huyền, Kim Dung, Vũ Anh, Trần Thúy (Văn), Lê Thủy, Ngọc Minh, Thanh Nhàn, Xuân Quý, Phùng Hiền, Hoàng Thái, Minh Đức, Thanh Quang, Lưu Hùng, Vũ Huyền, Vũ Hương, Thùy Linh, Vũ Bình, Phương Nam, Thanh Lê, Tạ Cường, Nguyễn Hòa, Lê Cường.

Chiều

Vũ Hiệp, Đỗ Giang, Lâm Quỳnh, Trần Thúy (Sử), Thanh Lê, Hoàng Khuyên,Vũ Bình, Bá Đại, Đăng Hoàng, Vũ Toản, Nguyễn Hòa, Đặng Hiền, Tiến Lợi, Hà Phương, Thu Hà, Tiến Dũng, Thúy Loan, Trần Thúy (Văn), Phùng Hiền, Huyền Thương, Lê Thủy, Phan Nga, Thu Thủy, Thành Vinh, Quỳnh Trang, Thanh Nhàn, Vũ Huyền, Hồng Hạnh, Lê Hạnh, Nguyễn Anh, Kim Dung, Văn Tráng, Mai Thanh, Ngọc Minh, Hồng Ngọc,  Nguyễn Tâm, Lê Thảo, Lê Cường, Lê Huyền, Trần Đức, Kim Anh, Văn Khiêm.

 Lưu ý: 

Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng, buổi sáng: 7h00; buổi chiều: 14h00

Kính đề nghị thầy/cô đến trường coi kiểm tra đầy đủ và đúng giờ, trường hợp nào xin nghỉ kính đề nghị thầy/cô báo cáo Hiệu trưởng.