Lượt xem: 770 | Gửi lúc: 18:04' 16/06/2020
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi thi kiểm tra khảo sát Khối 9 và Khối 12 năm học 2019-2020

Thứ ngày

Buổi

GV coi kiểm tra


Thứ 6
19/06/2020

Sáng

Vũ Hiệp, Thu Trang, Lê Cường, Đặng Hiền, Lan Phương,
Lê Thủy, Văn Tráng, Vũ Bình, Phạm Du, Nguyễn Đức,
Vũ Hương, Thanh Lê, Phan Nga, Hồng Ngọc, Đỗ An, Đỗ Hà, Lê Hạnh, Thanh Nhàn, Hoàng Thái, Mai Thanh,  Thu Thủy, Huyền Thương, Thành Vinh, Kim Anh, Hoàng Khuyên,
Mai Linh, Cẩm Nhi, Thu Phương, Minh Trang, Cẩm Tú,
Minh Đức, Lưu Đức, Trường Nghiêm, Lâm Quỳnh, Văn Hòa, Bùi Hiền, Tiến Dũng, Võ Hải, Chu Phương, Trương Dũng, Viết Thắng, Thanh Quang, Lê Thu, Trần Thúy (Sử),
Phạm Thủy, Nguyễn Anh, Tạ Hiếu, Triệu HiềnChiều

Vũ Hiệp, Thu Trang, Lê Cường, Lan Phương, Lê Thủy,
Văn Tráng, Vũ Bình, Phạm Du, Nguyễn Đức, Vũ Hương, Thanh Lê, Hồng Ngọc, Đỗ An, Hải Liên, Đỗ Hà, Lê Hạnh, Thanh Nhàn, Hoàng Thái, Trần Thúy (Văn), Thu Thủy,
Huyền Thương, Thành Vinh, Hoàng Khuyên, Mai Linh,
Cẩm Nhi, Thu Phương, Minh Trang, Cẩm Tú, Minh Đức,
Lưu Đức, Trường Nghiêm, Lâm Quỳnh, Văn Hòa, Bùi Hiền, Châu Vân, Tiến Dũng, Võ Hải, Chu Phương, Trương Dũng, Viết Thắng, Thanh Quang, Lê Thu, Trần Thúy (Sử),
Phạm Thủy, Nguyễn Anh, Tạ Hiếu, Triệu Hiền, Thu HàThứ 7
20/06/2020

Sáng

Vũ Hiệp, Thu Trang, Lê Cường, Đặng Hiền, Lan Phương,
Lê Thủy, Văn Tráng, Vũ Bình, Phạm Du, Nguyễn Đức,
Vũ Hương, Thanh Lê, Hồng Ngọc, Hải Liên, Đỗ Hà, Lê Hạnh, Thanh Nhàn, Hoàng Thái, Mai Thanh, Trần Thúy (Văn),
Thu Thủy, Huyền Thương, Thành Vinh, Kim Anh, Hoàng Khuyên, Mai Linh, Cẩm Nhi, Thu Phương, Minh Trang,
Cẩm Tú, Minh Đức, Lưu Đức, Trường Nghiêm, Lâm Quỳnh, Văn Hòa, Bùi Hiền, Châu Vân, Tiến Dũng, Võ Hải,
Trương Dũng, Viết Thắng, Thanh Quang, Trần Thúy (Sử), Phạm Thủy, Nguyễn Anh, Tạ Hiếu, Triệu Hiền, Thu HàChiều

Vũ Hiệp, Thu Trang, Lê Cường, Đặng Hiền, Lan Phương,
 Lê Thủy, Văn Tráng, Vũ Bình, Phạm Du, Nguyễn Đức,
Vũ Hương, Thanh Lê, Phan Nga, Hồng Ngọc, Đỗ An,
Hải Liên, Đỗ Hà, Lê Hạnh, Thanh Nhàn, Hoàng Thái, Mai Thanh, Trần Thúy (Văn), Thu Thủy, Huyền Thương, Kim Anh, Hoàng Khuyên, Mai Linh, Cẩm Nhi, Thu Phương, Minh Trang, Minh Đức, Lưu Đức, Lâm Quỳnh, Văn Hòa, Châu Vân,
Tiến Dũng, Võ Hải, Chu Phương, Trương Dũng, Viết Thắng, Thanh Quang, Lê Thu, Trần Thúy (Sử), Phạm Thủy,
Nguyễn Anh, Tạ Hiếu, Triệu Hiền, Thu Hà