Lượt xem: 3189 | Gửi lúc: 17:03' 16/03/2019
Bookmark and Share

Kết quả kiểm tra khảo sát lớp 9 - Lần 1

Kết quả kiểm tra khảo sát lớp 9 – Lần 1, học sinh trường ngoài xem ở đây

Nhà trường trả bài kiểm tra khảo sát cho học sinh vào giờ hành chính đến hết ngày 23/03/2019 tại phòng 109.

Lịch kiểm tra khảo sát lớp 9 – Lần 2: