Lượt xem: 3391 | Gửi lúc: 08:59' 16/07/2020
Bookmark and Share

Kết quả Kiểm tra khảo sát lớp 9 lần 2 năm học 2019 - 2020

Học sinh lớp 9 ngoài trường, dùng hệ thống Tra cứu điểm thi Tuyển sinh để xem điểm. Để xem điểm, học sinh truy cập trang http://www.ntthnue.edu.vn/tracuudiem, nhập chính xác họ và tên hoặc số báo danh để xem điểm. Như hình dưới đây.