Lượt xem: 5621 | Gửi lúc: 07:26' 26/09/2019
Bookmark and Share

Lịch kiểm tra Giữa học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ghi chú:
* Trong các ngày kiểm tra từ 03/10 đến 05/10 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.
* Đối với học sinh khối THPT:
Các lớp A kiểm tra 3 môn : Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh;
các lớp N kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Anh.

K10, K11:
- Văn: 100% tự luận;
- Toán, Lý, Hóa: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận
- Tiếng Anh: Trắc nghiệm  70%, Tự luận  30%

K12:
- Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh:  100% trắc nghiệm.
* Đối với học sinh khối THCS: Kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh
- Văn : 100% Tự luận; Toán, Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%
* HS K12 tham dự thi kì thi HSG Thành phố: GVBM chủ động cho HS kiểm tra trên lớp.