Lượt xem: 23884 | Gửi lúc: 10:53' 26/06/2017
Bookmark and Share

Thông báo điểm chuẩn diện xét tuyển và điều chỉnh điểm chuẩn diện thi tuyển vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

1. ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM CHUẨN DIỆN THI TUYỂN:

- Diện chính thức: 15.00 điểm

- Diện dự khuyết 1: 14.75 điểm

- Diện dự khuyết 2: 14.5 điểm

2. ĐIỂM CHUẨN DIỆN XÉT TUYỂN:

- Diện chính thức: 54.0 điểm

- Diện dự khuyết 1: 53.5 điểm

- Diện dự khuyết 2: 53.0 điểm