Bấm chuột để xem ảnh rõ hơn!
 
 
- Xem hướng dẫn và nộp hồ sơ lớp 6 tại: https://bit.ly/Du_tuyen_L6_NTT_2223

- Xem hướng dẫn và nộp hồ sơ thi tuyển lớp 10 tại: https://bit.ly/Dang_ki_thi_tuyen_L10_NTT_2223

- Sau khi nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ theo hướng dẫn trong email gửi từ Hội đồng Tuyển sinh hoặc tra cứu tại https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso

Nếu sau khi nộp hồ sơ 5 phút mà không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra trong Spam hoặc Thư rác.