Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 40.

Lớp 10A1

Lớp 10D1

Lớp 10D2

Lớp 10D3

Lớp 10D4

Lớp 10N1

Lớp 10N2

Lớp 10N3

 

Lớp 10A1


Lớp 10D1


Lớp 10D3

Lớp 10D4


Lớp 10N1


Lớp 10N2
Lớp 10N3