Danh sách học sinh Khối 11 và lịch kiểm tra khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2023-2024

Danh sách học sinh: xem tại đây

  • HS K11 dự kiểm tra khảo sát 02 bài bắt buộc là Toán và Ngữ văn;
  • Môn Ngữ văn kiểm tra khảo sát theo hình thức tự luận;
  • Môn Toán kiểm tra khảo sát theo hình thức TNKQ.

 

Lịch kiểm tra, khảo sát