KẾ HOẠCH TUẦN

Từ 03/12 đến 09/12 (Tuần 19)

THỨ
(NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

THỨ 2
(03/12)

 

HỌC SINH KHỐI 11 NGHỈ HỌC CLB THỨ 2 VÀ THỨ 5

 

7h20

CHÀO CỜ CHỦ ĐỀ: TRAO GIẢI CUỘC THI “VIẾT VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG” VÀ CUỘC THI “GIỚI THIỆU SÁCH”

Sân trường

8h00

THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA HK I
Cô Lê Thị Mai Oanh phụ trách

P.210

 

 

 

THỨ 3
(04/12)

 

HỌC SINH KHỐI 10 NGHỈ HỌC CLB THỨ 3 VÀ THỨ 7

 

9h00

HỌP TỔNG KẾT BAN CHỈ ĐẠO THI GVDG CỤM TX – CG
TP: Cô Lê Thị Mai Oanh dự

THPT Nhân Chính

10h00

TỔNG KẾT KÌ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CỤM THANH XUÂN – CẦU GIẤY
TP: Thầy Lê Văn Cường, cô Kiều Thị Thắng, cô Vũ Cẩm Tú, thầy Nguyễn Tiến Dũng, cô Đặng Thị Hiền, cô Nguyễn Hương Thảo

THPT Nhân Chính

14h00

HỌP CHUẨN BỊ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ GIÁO DỤC
TP: Hiệu trưởng dự

PH.I

14h00

HỌP BAN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
TP: Cô Phạm Thị Thủy dự

PGD

THỨ 4
(05/12)

8h20

THI GVDG THCS MÔN THỂ DỤC CẤP QUẬN NĂM HỌC 2018 – 2019
Thầy Nguyễn Văn Thư dạy

Sân trường

8h20

THI GVDG THCS MÔN ĐỊA LÍ CẤP QUẬN NĂM HỌC 2018 – 2019
Cô Đặng Thị Tiên Dung dạy

P.405

14h00

HỌP VỀ CÔNG TÁC THỰC HÀNH SƯ PHẠM
TP: Cô Lê Thị Mai Oanh, cô Trịnh Thị Lan dự

PH.5

THỨ 5 (06/12)

11h00

HỌP BAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HS KHỐI 7
TP: BGH, cô Lê Thị Thu, cô Hà Song Hải Liên, cô Nguyễn Thị Thu Hà, cô Vũ Thị Anh, cô Phạm Thị Thủy, thầy Đặng Quang Minh, thầy Lê Đình Cương, cô Đinh Lưu Hoàng Thái, cô Nguyễn Thu Thủy, cô Lê Thị Phương Thảo, cô Hoàng Huyền Thương, cô Phan Thành Vinh, cô Lê Thị Hạnh

P.107

16h00

HỌP CHI BỘ

P.107

14h00

TẬP HUẤN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (2 ngày)
TP: Cô Nguyễn Thu Giang dự

TP HCM

THỨ 6
(07/12)

 

HỌC SINH KHỐI 8 NGHỈ HỌC CLB CHIỀU THỨ 6 VÀ CHIỀU THỨ 7

 

7h30

TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN BÓNG RỔ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019
TP: Thầy Vũ Tiến Lợi, thầy Nguyễn Đăng Hoàng dự

NTĐ ĐHSP

8h00

TẬP HUẤN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẤP NHÀ TRƯỜNG
TP: Hiệu trưởng dự

43 Đặng Thai Mai

THỨ 7
(08/12)

8h30

BỒI DƯỠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
TP: Cô Nguyễn Thị Hợp dự

BDCB
GD

 

 

 

C.NHẬT
(09/12)