KẾ HOẠCH TUẦN

Từ 25/09 đến 1/10 (Tuần 09)

THỨ
(NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

THỨ 2
(25/09)

 

CHÀO CỜ: GIỚI THIỆU CLB M4U

Sân trường

8h

BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN
TP: Cô Nguyễn Thị Yến, cô Vũ Quỳnh Anh, cô Phạm Hồng Ngọc, thầy Nguyễn Văn Tráng, thầy Nguyễn Minh Đức

Trường BDCB

14h

HỌP CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM MÔN MỸ THUẬT KHỐI THCS
TP: Thầy  Nguyễn Tuấn Sơn dự

PGD

THỨ 3
(26/09)

8h

TẬP HUẤN CTĐ VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI QUẬN CẦU GIẤY
NĂM HỌC 2017-2018
TP: Cô Nguyễn Thị Anh dự

TT Bồi dưỡng CT quận CG

8h

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BẦU
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TP: BGH, Chủ Tịch Công Đoàn

HT 11.10
ĐHSP HN

14h

DỰ HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ VÀ HỘI THAO KỈ NIỆM 66 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐHSP HN
TP: Bùi Ngọc Chu dự

PH.I
ĐHSP HN

14h

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 -2018
TP: CB, GV,  NV toàn trường.

P.107

THỨ 4
(27/09)

8h

HỘI NGHỊ  TỔNG KẾT CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2016-2017
TP: Cô Phạm Thị Thu Trang

THPT Chu Văn An

9h

ĐOÀN SINH VIÊN AUSTRALIA ĐẾN THĂM TRƯỜNG
TP: Cô Nguyễn Thùy Dương phụ trách

P.108

14h

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ THỂ DỤC
TP: BGH, GV tổ thể dục

P.111

THỨ 5
(28/09)

8h

KHAI MẠC GIẢI CHẠY BÁO HÀ NỘI MỚI NĂM 2017
TP: Thầy Vũ Hồng Hải dự, thầy Nguyễn Văn Thư dự

CV Cầu Giấy

10h45

GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 VÒNG 2
TP: BGH, HS trong đội tuyển vòng 2

P.107

15h30

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH NGHỀ
CHO SINH VIÊN VĂN BẰNG 2
TP: Thầy Đỗ Danh Bích, cô Trịnh Lan, cô Vũ Thị Hiệp, CB Khoa TLGD, GVCN có SV thực tập

P.107

15h30

SƠ LOẠI THI NHẢY DÂY VUI TẾT TRUNG THU
HỌC SINH KHỐI 6 VÀ KHỐI 7
TP: BTC, thầy Lê Văn Hiếu, GVCN, HS Khối 6 và 7

Sân trường

THỨ 6
(29/09)

8h

THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
TP: Thầy Đỗ Danh Bích, GV có tên trong quyết định.

P.405

14h

SƠ LOẠI VĂN NGHỆ VUI TẾT TRUNG THU
HỌC SINH KHỐI 6 VÀ KHỐI 7
TP: BTC, thầy Bùi Ngọc Chu, GVCN, HS Khối 6 và 7

Sân trường

16h30

GẶP MẶT CMHS ĐỘI TUYỂN HSG MÔN TOÁN KHỐI 6
TP: BGH, thầy Lê Văn Cường, cô Lê Thị Thanh Thủy, cô Nguyễn Thị Yến , CMHS.

P.107

THỨ 7
(30/9)

7h

ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 12 DỰ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA

 

15h

TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO KHỐI 6 VÀ KHỐI 7
TP: BTC, GVCN, HS khối 6, 7

Sân trường

16h

TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CON CB, GV, NV CỦA TRƯỜNG
TP: BTC và Con em CB, GV, NV

Sân trường

C.NHẬT
(1/10)

 

 

 

Ghi chú: Lịch tuần được cập nhập thường xuyên tại website trường: https://ntthnue.edu.vn/category/lich-tuan