1. Môn thi:   Toán, Ngữ văn (90 phút), Tiếng Anh (60 phút)

2. Thời gian : 14h00 Thứ Năm, ngày 09/05/2024.

3. Phòng thi:

4. Danh sách dự thi:

- Khối 6,  xem tại đây  

- Khối 7,  xem tại đây  

- Khối 8,  xem tại đây 

Lưu ý:Học sinh đi thi mang theo đồ dùng học tập và giấy nháp.