Lượt xem: 23898 | Gửi lúc: 07:31' 18/12/2022
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/12/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/12/2022

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

TKB CLB THỂ THAO: xem tại đây

TKB CLB NGHỆ THUẬT: xem tại đây

  Phòng học TANN : Buổi Sáng 

                                  Buổi Chiều      

Thời gian biểu: