HS Khối 9+12 bắt đầu học chương trình ôn tập thi vào lớp 10 và thi TN THPT (GĐ 1)

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

TKB CLB THỂ THAO: xem tại đây

TKB CLB NGHỆ THUẬT: xem tại đây

  Phòng học TANN : Buổi Sáng 

                                  Buổi Chiều      

Thời gian biểu: