Lượt xem: 13275 | Gửi lúc: 21:36' 29/07/2022
Bookmark and Share

Thông báo các công việc đầu năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

 

THÔNG BÁO

Các công việc đầu năm học 2022-2023

 

1. Khối 10

- 08h00 Thứ 7, ngày 30/7/2022: Họp cha mẹ học sinh (tại Hội trường 11/10 – ĐHSP Hà Nội).

- 14h30 Thứ 2, ngày 01/8/2022: GVCN tập trung học sinh theo đơn vị lớp tại trường.

- 07h00 Thứ 4, ngày 03/8/2022: Học sinh tham gia Học kì quân đội, học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh tại Trường Quân sự Quân khu II (Vĩnh Yên).

- Thứ 2, ngày 08/8/2022: Buổi học văn hóa đầu tiên (xem TKB https://ntthnue.edu.vn).

2. Khối 6

- 08h00 Thứ 5, ngày 04/8/2022: GVCN tập trung học sinh theo đơn vị lớp tại trường

- 07h00 Thứ 7 ngày 06/8/2022: Học sinh tham gia chương trình “Chào học sinh lớp 6”

- Thứ 2, ngày 08/8/2022: Buổi học văn hóa đầu tiên (xem TKB https://ntthnue.edu.vn).

3. Các khối 7, 8, 9, 11, 12

- 08h00 Thứ 5, ngày 04/8/2022: GVCN tập trung học sinh Khối 7, 8, 9, 12 tại trường

- 14h30 Thứ 5, ngày 04/8/2022: GVCN tập trung học sinh Khối 11 tại trường

- Thứ 2, ngày 08/8/2022: Buổi học văn hóa đầu tiên (xem TKB http://ntthnue.edu.vn).

4. Sơ đồ phòng học năm học 2022-2023 (đính kèm)