Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 của Khối 6

Xem theo lớp: 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp 6A4

Lớp 6A5

 

Lớp 6A6

Lớp 6A7