Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 3 năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh lớp 12: xem tại đây.