Quy định vắng kiểm tra,xem tại đây.

Danh sách Khối 9, xem tại đây.