Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 9 lần 1 năm học 2023 - 2024

Danh sách học sinh lớp 9 trường NTT: xem tại đây.

Học sinh ngoài trường, tra cứu theo hướng dẫn này