Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu một số đề thi minh họa cho tất cả các môn thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Thầy cô và các em học sinh quan tâm có thể tải về và xem ở đây
Nguồn: www.moet.gov.vn