Thầy cô và các em tải đề thi chọn học sinh giỏi các môn học qua các năm.
Đề thi và đáp án môn Vật lí thi chọn HSG năm học 2013-2014, tải tại đây

Nguồn: Môn Vật lí - Thầy giáo Nguyễn Tiến Long