Các lớp  chất lượng cao (CLC) được tổ chức từ lớp 6 đến lớp12.

1. Mục tiêu giáo dục của lớp chất lượng cao

 • Học sinh có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về các môn học do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định; đồng thời có khả năng thi đỗ vào những trư­­ờng đại học danh tiếng.
 • Học sinh có khả năng tư­­ duy độc lập, sáng tạo. Có  giá trị sống và kĩ năng sống cần thiết để học lên và tr­­ưởng thành.
 • Học sinh có những hiểu biết về văn hoá chung (Âm nhạc, Mỹ thuật ...).
 • Học sinh có sức khoẻ tốt.        

2. Nội dung giáo dục lớp chất lượng cao

 • Đào tạo theo chư­­ơng trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Bồi d­­ưỡng, nâng cao các môn học để đáp ứng yêu cầu của các kì thi. Riêng cấp THPT học sinh các lớp CLCA được học nâng cao các môn Toán , Vật lý, Hoá học;  các lớp CLCD được học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
 • Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống.
 • Cung cấp những kiến thức về nghệ thuật: Âm nhạc, Mỹ thuật ...
 • H­ướng dẫn nghiên cứu khoa học.
 • Tăng c­ường giáo dục thể chất.       

3. Phương pháp giáo dục lớp chất l­ượng cao

 • Sử dụng các phư­ơng pháp dạy học nhằm phát huy tính độc lập và sáng tạo của học sinh. Có những giờ học sinh tự học có hư­­ớng dẫn.
 • Sử dụng các ph­­ương tiện kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy (Vi tính, máy chiếu ...). Tăng c­­ường thí nghiệm, thực hành.

4. Tổ chức giáo dục lớp chất l­ượng cao

 • Hàng năm  tuyển, chọn loại và bổ sung học sinh học các lớp CLC.
 • Học mở rộng, nâng cao ở buổi thứ hai.
 • Giáo viên đư­­ợc tuyển chọn đáp ứng đ­­ược yêu cầu giáo dục.
 • Học phí theo sự thoả thuận bàn bạc giữa phụ huynh học sinh và nhà tr­­ường

5.  Điều kiện vào học lớp chất l­ượng cao

         Học sinh muốn vào học lớp chất l­­ượng cao cần có đủ các điều kiện sau:

 • Năm học vừa qua có học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt.
 • Trúng tuyển vào lớp CLC của tr­­ường năm học mới (theo tiêu chí riêng của từng lớp).
 • Phụ huynh tự nguyện cho con theo học lớp chất l­­ượng cao cho đến khi tốt nghiệp THPT.
 • Chấp hành những quy định của tr­­ường đối với lớp chất lượng cao.