Những thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 6 có chứng chỉ Toefl Primary đủ điều kiện được cộng điểm khuyến khích (có tổng điểm 228 điểm trở lên và có thời hạn đến ngày 15/06/2024) có thể nộp bổ sung theo hướng dẫn sau:

Thời hạn nộp bổ sung: Đến hết ngày 25/05/2024; Cần nộp ảnh chứng chỉ, không nộp ảnh chụp tin nhắn, màn hình tra cứu hay ảnh chụp email báo kết quả.

Với các thí sinh khi đăng kí CHƯA lựa chọn có chứng chỉ Toefl Primary:

  1. Mở đường liên kết này: https://bit.ly/NopbosungTF2425 (nếu được thông báo KHÔNG CÓ QUYỀN thì mở trong cửa sổ riêng tư / cửa sổ ẩn danh (InPrivate / Incognito)).
  2. Đăng nhập bằng tài khoản được gửi trong email đầu tiên nhận được (Hướng dẫn và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, trong bước NỘP ẢNH).
  3. Điền thông tin vào biểu mẫu và Gửi / Submit.

Với các thí sinh khi đăng kí ĐÃ lựa chọn có chứng chỉ Toefl Primary:

  1. Mở lại email đầu tiên nhận đươc khi đăng kí tuyển sinh (Hướng dẫn và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ).
  2. Thực hiện chỉnh sửa thông tin hồ sơ (theo hướng dẫn trong email).
  3. Thực hiện lại bước nộp ảnh (theo hướng dẫn trong email, nộp lại ảnh thẻ, ảnh chuyển khoản và ảnh chứng chỉ được cộng điểm), phải thực hiện chỉnh sửa trước khi nộp lại ảnh.

Điện thoại liên hệ: 085.668.2525

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH