Các link đăng kí trực tuyến sẽ được thông báo trước khi mở cổng đăng kí 01 ngày!

Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 6, xem tại đây

Hướng dẫn nộp hồ sơ thi tuyển lớp 10, xem tại đây

Tóm tắt lịch tuyển sinh:

Chi tiết về thông báo tuyển sinh, xem thông báo dưới đây: