1. Thí sinh dự kiểm tra ĐGNL theo hình thức TRỰC TIẾP.

2. Thời gian xem số báo danh và xem hướng dẫn Quy chế Tuyển sinh: 15h00, Thứ 6 ngày 03/6/2022 (xem tại Website của Trường theo địa chỉ: https://ntthnue.edu.vn, xem hướng dẫn Quy chế thi dưới dạng video thay cho phổ biến trực tuyến lúc 20h30).

3. 07h30, Chủ nhật ngày 5/6/2022: Gọi thí sinh vào phòng thi.


BAN TUYỂN SINH