Tiếng còi chú bộ đội

Nghiêm nghị như lời cha

Chan hòa như tình mẹ

Đón “ lính nhỏ” học bài.

 

Tiếng còi chú bộ đội

Mệnh lệnh của chỉ huy

Uy nghiêm lời Tổ quốc

Gọi “cậu lính” vào hàng.

 

Tiếng còi chú bộ đội

Ngân vang trong sân trường

Bản hòa ca người lính

Dạy cháu làm quân nhân.

 

Tiếng còi và tiếng còi,

Như điệp khúc thời gian

Một, hai đi đều bước

Chú, cháu mình hành quân.

 

Lớp học kỳ quân đội

Thắm đượm tình quân dân

Cùng cháu làm chiến sĩ

Nhớ, nhớ lắm, còi ơi....

Phạm Thanh Liêm

Phòng Công tác Chính trị, trường Quân sự quân khu II

Tặng các cháu trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành  - Hà Nội