CUỘC THI THƠ XUÂN 2016


Mưa xuân giăng mê mải

Cỏ bờ đê xanh non

Hoa mận bừng sắc trắng

Hoa gạo đỏ màu son

 

Mưa xuân giăng nhè nhẹ

Khắp cánh đồng làng tôi

Dọc con đường tới lớp

Lộc biếc đang hé chồi

 

Xóm thôn vui mở hội

Bao sắc màu khoe tươi

Mùa xuân chao cánh én

Như thoi đưa ngang trời.

Nguyễn Minh Trang (7A4)

Ảnh (chưa rõ nguồn gốc)