TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

THÔNG BÁO
HIỆN NAY NHÀ TRƯỜNG ĐÃ TUYỂN ĐỦ SỐ HỌC SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2017 – 2018 THEO CHỈ TIÊU, VÌ VẬY KHÔNG NHẬN HỌC SINH THEO CÁC DIỆN DỰ KHUYẾT.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH