Tre xanh, xanh mát

Xanh tự bao giờ

Vương trong tiếng hát

Trong từng câu ca

 

Ngày vương triều đổ

Vận nước lâm chung

Mà tre vẫn đánh

Đánh đến tận cùng

 

Chiến trường đổ máu

Tre là người thân

Rồi một ngày thấy

Tre lặng trên sân

 

Hòa bình lập lại

Tre lùi dẫn vào

Trong từng kí ức

Về cơn gió Lào

 

Tre giúp người Việt

Bất cứ việc chi

Tre bạn thân đó

Chẳng bao giờ đi

 

Tre là biểu tượng

Việt Nam tự hào

Tương lai sẽ thấy

Tự tin đứng chào

 

Năm châu bốn biển

Tre vươn tầm xa

Đất nước ta đó

Trẻ mãi không già

Thơ: Nguyễn Ngọc Thanh (6A5)

Ảnh: Sưu tầm