Thêm một ngày nữa trôi qua

Thấy mình già đi một chút

Thời gian cứ bay vùn vụt

Đuổi theo từng phút giây trôi

 

Thêm một ngày nữa trôi qua

Từng tờ lịch rơi như lá

Báo hiệu mùa sang rất lạ

Gió mưa lạnh thấu thịt da

 

Thêm một ngày nữa trôi qua

Năm cũ dường như ngắn lại

Ngập sắc đào phai trên phố

Tranh Đồng Hồ - ngỡ tết xưa

 

Thêm một ngày nữa trôi qua

Thời gian trở thành quá khứ

Với bao điều còn lưu giữ

Không gian mùa cũ còn đây

 

Thêm một ngày nữa trôi qua

Thôi đừng cho em thêm tuổi

Cánh đào đừng rơi bối rối

Gió xuân đừng vương chơi vơi

 

Thơ: cô giáo Phạm Hương

Ảnh: internet