Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 10.

Xem theo lớp: 10A1, 10D1, 10D2, 10D3, 10D4, 10D5, 10N1, 10N2, 10N3

Lớp 10A1

Lớp 10D1

 

Lớp 10D2

 

Lớp 10D3

Lớp 10D4

 

Lớp 10N1

 

Lớp 10N2

 

Lớp 10N3