Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 8.

Xem theo lớp: 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6

Lớp 8A2

 

Lớp 8A3

 

Lớp 8A4

 

Lớp 8A5

Lớp 8A6