Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 9.

Xem theo lớp: 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7

Lớp 9A2

 

Lớp 9A3

 

Lớp 9A4

 

Lớp 9A5

 

Lớp 9A6

 

Lớp 9A7