Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 năm học 2023 - 2024

            Môn Ngữ văn - Toán, xem tại đây.

            Môn Tổ hợp, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Lịch Thi:

Sơ đồ phòng thi: