Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 năm học 2022 - 2023

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn KHTN, xem tại đây.

            Môn KHXH, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Sơ đồ phòng thi: