Đề và đáp án:

- Đề và đáp án môn Toán, xem tại đây

- Đề và đáp án môn Ngữ văn, xem tại đây

- Đề và đáp án môn Tiếng Anh (mã đề 234), xem tại đây

Kết quả Kiểm tra khảo sát, xem tại đây

Phổ điểm các bài kiểm tra: