- Học sinh lớp 9 trường Nguyễn Tất Thành, nhận kết quả theo lớp.

- Học sinh ngoài trường, tra cứu tại đây: https://ntthnue.edu.vn/tracuudiemCần nhập Số điện thoại dùng đăng kí vào ô Mã số hồ sơ và Số báo danh dự kiểm tra để tra cứu.

- Một số học sinh đăng kí có số điện thoại không trùng với số điện thoại khi chuyển khoản hoặc trùng số điện thoại với học sinh khác, xem danh sách này để biết số điện thoại dùng để tra cứu

- Đề, đáp án, phổ điểm các bài kiểm tra xem tại đây

BAN TỔ CHỨC