Nhà trường chỉ thu hồ sơ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến (online), không phát hành hồ sơ giấy và không bán hồ sơ tuyển sinh. HỌC SINH/PHHS chỉ nộp lệ phí Kiểm tra Đánh giá năng lực 300.000đ theo hình thức chuyển khoản.

Thông báo tuyển sinh, xem tại đây

TRƯỚC KHI NỘP HỒ SƠ, CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ GỒM:

1. Kết quả học tập ở tiểu học (dùng để điền vào biểu mẫu khi nộp hồ sơ, không cần nộp bản sao)

- Điểm Toán, Tiếng Việt lớp 1 và lớp 2.

- Điểm Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học lớp 3, lớp 4.

- Điểm Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học Học kì 1 lớp 5.

- 02 số điện thoại di động và 01 địa chỉ email để nhận thông tin liên lạc từ Ban tuyển sinh (mọi thông tin phản hồi đều nhận từ Ban tuyển sinh qua địa chỉ email này).

2. File chứa 01 ảnh thẻ 4x6  (ảnh trên máy tính, điện thoại để nộp online).

Ảnh thẻ 4x6 có dạng như hình trên

3. File ảnh chụp các minh chứng để được cộng điểm khuyến khích (ảnh chụp chứng nhận, chứng chỉ được dùng để cộng điểm khuyến khích – Xem danh mục trong thông báo tuyển sinh).

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

Bước 1: Từ 04/05/2023, hãy truy cập link https://bit.ly/Dang_ki_Du_tuyen_L6_NTT_2324 và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu (địa chỉ email cần chính xác vì toàn bộ thông tin được phản hồi qua địa chỉ email này).

Lưu ý: Link đăng kí tuyển sinh lớp 6 chỉ được mở từ ngày 04/05/2023 đến 20/05/2023)

Bước 2: Kiểm tra email để nhận MÃ HỒ SƠ, MÃ TRUY CẬP, TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU và các thông tin khác do Ban tuyển sinh cấp.

Bước 3: Chuyển khoản nộp lệ phí tuyển sinh theo thông báo trong email từ Ban tuyển sinh, chụp lại ảnh xác nhận đã chuyển khoản thành công (Nội dung chuyển khoản cần thực hiện theo đúng hướng dẫn trong email phản hồi của Ban tuyển sinh).

Bước 4: Nộp ảnh thẻ 4x6, ảnh xác nhận chuyển khoản thành công lệ phí tuyển sinh và các ảnh minh chứng (nếu có) để được cộng điểm khuyến khích theo hướng dẫn nhận được trong email (truy cập link này: http://bit.ly/ts6ntt23nophoso ). Lưu ý tại bước này, bắt buộc phải đăng nhập tài khoản được Ban tuyển sinh cấp trong email phản hồi (tài khoản có dạng lop6ts******@ntthnue.edu.vn), nếu PHHS đã có tài khoản Office365 riêng thì phải đăng xuất khỏi tài khoản cá nhân và đăng nhập tài khoản này hoặc mở link nộp ảnh trong cửa sổ riêng tư (cửa sổ ẩn danh) trên trình duyệt web (inPrivate / Incognito).

Sau khi nộp ảnh thành công, thí sinh có thể tra cứu thông tin hồ sơ tại http://bit.ly/ts6ntt23tracuuhoso hoặc https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso, nếu cần chỉnh sửa hồ sơ, hãy truy cập http://bit.ly/ts6ntt23suathongtinhoso  (tình trạng hồ sơ sẽ được cập nhật sau 5 ngày làm việc).

Kính đề nghị thí sinh / PHHS thường xuyên kiểm tra email, Website của Trường và fanpage https://www.facebook.com/ntthnue.edu.vn để có những thông tin mới nhất về tuyển sinh.

 

Video minh học nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến

BAN TUYỂN SINH