I. TRA CỨU SỐ BÁO DANH

- Cách 1: Tra cứu tại http://bit.ly/ts6ntt24tracuuhoso (nhận kết quả qua email)

- Cách 2: Tra cứu tại Website: https://ntthnue.edu.vn/tracuutuyensinh (Mã hồ sơ cần nhập đủ cả chữ và số), xem thông tin dự thi trong mục TT Dự thi.

Thông tin dự thi sẽ được gửi tới email của từng PHHS trong ngày 28/05/2024.

II. HƯỚNG DẪN DỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: