- Xem số báo danh:

+ Số báo danh đã được gửi email tới từng học sinh.

+ Truy cập vào https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso, nhập vào Mã số hồ sơ để tra cứu.

+ Số báo danh, phòng thi như hình dưới đây (dòng Tình trạng):

 

- Xem video phổ biến quy chế thi:

- Tổ chức tại 02 điểm thi:

+ Điểm số 1: Từ P1 đến P49 – thi tại Trường Nguyễn Tất Thành

+ Điểm số 2: Từ P50 đến P107 – thi tại Nhà D - Trường ĐHSP Hà Nội (Nhà D1, D2, D3, D4)

- Sơ đồ các điểm thi: 


- Lịch kiểm tra: Sáng Chủ nhật, ngày 05/6/2022

- Những vật dụng được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ (thí sinh KHÔNG sử dụng máy tính cầm tay).

- Hội đồng thi sẽ PHÁT giấy thi, giấy nháp, đơn xin dự tuyển (có ảnh) cho thí sinh tại phòng thi.

- Về màu mực: Không làm bài thi bằng 2 màu mực, bằng mực màu đỏ, bằng bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được dùng bút chì).

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH