LỚP 6

Thời gian

Nội dung công việc

Từ ngày 15/5 đến hết 3/6/2018

Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

(Đơn và thẻ dự thi có dán ảnh 4x6)

Ngày 8/6/2018

Học sinh dự kiểm tra đánh giá năng lực đến tr­­ường xem SBD và phòng thi

(hoặc xem trên trang web http://ntthnue.edu.vn)

Ngày 9/6/2018

Học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực

8h00: Kiểm tra môn Toán (45 phút)

9h00: Kiểm tra môn Tiếng Việt (45 phút)

10h00: Kiểm tra môn Tiếng Anh (30 phút)

Ngày 12/6/2018

Công bố điểm chuẩn và nhập học cho HS đỗ diện chính thức

Ngày 13/6/2018

Nhập học cho HS đỗ diện dự khuyết (nếu còn chỉ tiêu)

Ngày 28/7/2018

Học sinh tham gia chương trình “Chào HS lớp 6”

8h00, ngày 31/7/2018

Tập trung học sinh xem biên chế lớp, chép TKB, xây dựng Nội quy lớp học và nhận Đồng phục.

Ngày 1/8/2018

Buổi học Văn hóa đầu tiên

 

LỚP 10

Thời gian

Nội dung công việc

Từ ngày 15/5 đến hết 12/6/2018

Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10

(Đơn và thẻ dự thi có dán ảnh 4x6)

15h00 ngày 15/6/2018

Học sinh diện thi tuyển đến tr­­ường xem SBD và phòng thi

(hoặc xem trên trang web http://ntthnue.edu.vn)

Ngày 16/6/2018

(Thứ 7)

8h00:  Thi môn Ngữ Văn  (120 phút)

13h30: Thi môn Toán  (120 phút)

Ngày 17/6/2018

(Chủ nhật)

8h00:  Thi môn Tiếng Anh  (90 phút)

16h00, ngày 20/6/2018

Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 diện thi tuyển  (hoặc xem trên trang web  https://ntthnue.edu.vn)

Ngày 21/6/2018

Nhập học cho học sinh diện tuyển thẳng, diện thi tuyển

Ngày 23/6/2018

Nhận hồ sơ của học sinh Hà Nội có nguyện vọng vào tr­ường theo phư­­ơng thức xét tuyển (không cần nộp kèm phiếu điểm) và nhập học cho học sinh NTT đủ điều kiện tuyển thẳng

Ngày 28/6/2018

Công bố điểm chuẩn diện xét tuyển

Ngày 29/6/2018

Nhập học cho học sinh diện xét tuyển

  Ngày 30/6/2018

Nhập học cho học sinh trúng tuyển diện dự khuyết (nếu còn chỉ tiêu)

14h00, ngày 14/7/2018

Tập trung học sinh, xem biên chế lớp, xây dựng Nội quy lớp học, nghe phổ biến Kế hoạch học môn GDQP và Học kì Quân đội

8h00, ngày 15/7/2018

Họp Cha/mẹ học sinh Khối 10 đã nhập học

Từ ngày 16/7 đến 28/7/2018

Học sinh tham gia học môn GDQP và trải nghiệm Học kì quân đội tại Trường Quân sự Quân khu II (Vĩnh Yên).

14h00, ngày 31/7/2018

Học sinh đến trường xem TKB và nhận Đồng phục

Ngày 1/8/2018

Buổi học Văn hóa đầu tiên.