Chiều 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển du lịch. Chú trọng xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc; huy động các nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử; nghiên cứu tiếp thu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn học Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục cấp THPT" - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết nêu rõ.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục THPT -0
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.

Quốc hội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa (SGK). Bổ sung SGK vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá; trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành SGK phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá SGK đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục THPT -0
Toàn cảnh hội trường.

Trước đó, Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc thể hiện nội dung "Nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Giá theo hướng bổ sung SGK vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá" vì khoản 1 Điều 19 của Luật Giá đã xác định rất rõ Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình như sau, theo quy định của Luật Giá, SGK không phải là mặt hàng mà Nhà nước định giá. Tuy nhiên, mục tiêu điều tiết về giá SGK theo quy định hiện hành không thực sự hiệu quả, đòi hỏi có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu về an sinh xã hội và công bằng giữa các Nhà xuất bản. Do đó, việc sửa đổi Luật Giá là vấn đề cần đặt ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết.


A.Quỳnh

Nguồn:
Link bài viết gốc