TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

THÔNG BÁO
Lịch hoạt động đầu năm học 2023-2024 cho học sinh khối 10

 

Kính gửi: Quý vị phụ huynh có con vào lớp 10 của trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2023-2024.

Nhà trường xin thông báo một số nội dung hoạt động và mốc thời gian quan trọng đối với học sinh lớp 10 đầu năm học 2023-2024 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày 17÷19/7/2023

Phụ huynh và học sinh đăng kí tổ hợp môn học, Nhà trường đã gửi qua email liên hệ trong hồ sơ tuyển sinh của từng học sinh.

Ngày 22/7/2023

Thông báo kết quả xếp lớp tới học sinh và phụ huynh

8h00 ngày 23/7/2023

- Họp cha mẹ học sinh Khối 10

- Điều chỉnh việc xếp lớp (nếu có)

8h00 ngày 4/8/2023

- Tập trung học sinh Khối 10 theo đơn vị lớp

- Nhận đồng phục học sinh

- Nhận Sách giáo khoa (nếu có)

6h30 ngày 7/8/2023

Học sinh Khối 10 tham gia trải nghiệm Học kì quân đội và học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Trường Đại học Lao động Xã hội, cơ sở Sơn Tây

Ngày 12/8/2023

Học sinh xem Thời khóa biểu trên website https://ntthnue.edu.vn/

Ngày 14/8/2023

Toàn trường bắt đầu học văn hóa

 

BAN GIÁM HIỆU