- Tra cứu số báo danh:

+ Số báo danh đã được gửi email tới từng thí sinh.

+ Truy cập vào https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso, nhập vào Mã số hồ sơ để tra cứu.

+ Số báo danh, phòng thi như hình dưới đây (dòng Tình trạng):

- Tổ chức tại 03 điểm thi (trong khuôn viên trường ĐHSP Hà Nội):

+ Điểm số 1: Từ P1 đến P52 – thi tại Trường Nguyễn Tất Thành

+ Điểm số 2: Từ P53 đến P120 – thi tại Nhà D - Trường ĐHSP Hà Nội (Nhà D1, D2, D3, D4), cách trường Nguyễn Tất Thành 50m

+ Điểm số 3: Từ phòng 121 đến phòng 167 – thi tại Nhà K1 – Trường ĐHSP Hà Nội, cách trường Nguyễn Tất Thành 200m.

- Sơ đồ các điểm thi:

BAN TUYỂN SINH