Lượt xem: 638 | Gửi lúc: 14:47' 12/08/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 01 - 13/08/2017

1.  Học sinh Nguyễn Hương Linh lớp 9A2, ngày 03/08 nhặt được máy điện thoại hiệu iPhone4 tại P301, đã trả lại cho em Lê Hà Linh học sinh lớp 11D1

2. Học sinh Nguyễn Phương Thảo lớp 8A3, ngày 05/08 nhặt được 65,000đ tại chân cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

3. Học sinh ... Dũng lớp 11D5, ngày 05/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P316, đã trả lại cho em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 9A6

4.  Học sinh Trần Ngọc Anh lớp 8A7, ngày 10/08 nhặt được 50,000đ tại chân cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5. Học sinh Nguyễn Ngọc Minh lớp 6A2, ngày 11/08 nhặt được 100,000đ, tại cổng chính nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.  Bác Nguyễn Quốc Chỉnh nhân viên Bảo vệ, ngày 02 tháng 8 năm 2017, nhặt được máy điện thoại hiệu Philips tại P302, đã trả lại cho em Phan Như Nam Anh, học sinh lớp 9A3

7.  Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch.

- Ngày 07/07 nhặt được 3 điện thoại (Samsung, Nokia, Vibe + 2 tai nghe) tại P103, đã trả lại cho em Phạm Quang Vinh lớp 12N1

- Ngày 20/07 nhặt được 1 ví da, trong ví ngoài giấy tờ tùy thân còn có 300,000đ tại P202, đã trả lại cho em Đoàn Danh Huy lớp 12A2

- Ngày 24/7 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P202, đã trả lại cho em Vũ Anh Phương lớp 12D4

- Ngày 31/07 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P601, đã trả lại cho em Phạm Đoàn Xuân Yến lớp 11D5

8.  Cô Nguyễn Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 08/8 nhặt được điện thoại hiệu Mobiistar tại P100 đã trả lại cho em Lê Anh Trung lớp 9A5


 

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH