1.   Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch

- Ngày 18/09 nhặt được điện thoại hiệu Redmi Note 4 tại P416, đã trả lại cho em Nguyễn Việt Anh học sinh lớp 12A1

- Ngày 18/09 nhặt được điện thoại hiệu Mobile tại P201, đã trả lại cho em Nguyễn Thị Xuân Mai học sinh lớp 10A1

2.   Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 19/09 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 tại P210, đã trả lại cho em Đặng Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12A2

3.   Các em: Nguyễn Quỳnh Ly; Nguyễn Trâm Anh; em Trang; em Nhung lớp 11D3, ngày 20/09 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại nhà vệ sinh tầng 2 nhà N1, đã trả lại cho em Nguyễn Mai Chi học sinh lớp 10D4

4.   Em Nguyễn Ngọc Lâm Duy học sinh lớp 10D1, ngày 20/09 nhặt được máy tính xách tay hiệu HP tại P203, đã trả lại cho em Hồ Hà Uyên học sinh lớp 10D1

5.   Em Lại Thị Yến Khanh học sinh lớp 9A6, ngày 21/09 nhặt được điện thoại hiệu Sony XPERIA tại P314, đã trả lại cho em Nguyễn Đào Huyền Nhi, học sinh lớp 11D1

6.   Em Nguyễn Hoàng Nguyên học sinh lớp 6A5, ngày 21/09 nhặt được 120,000đ tai P402, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

7.   Em Lê Huy Thành học sinh lớp 6A5, ngày 21/09 nhặt được 100,000đ tại P402, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

8.   Em Nguyễn Trọng Dung học sinh lớp 10D2, ngày 22/09 nhặt được 40,000đ tại P100, đã trả lại cho em Lê Bảo Ân học sinh lớp 8A1

9.   Em Lê Bảo Ân học sinh lớp 8A1, ngày 22/09 nhặt được bao khóa bằng da trong đó có 20,000đ và chùm chìa khóa tại sân khấu của Trường, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Phương học sinh lớp 11D1

10.   Em Phạm Chí Thành học sinh lớp 6A5, ngày 23/09 nhặt được điện thoại hiệu Philip tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 6A2

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH