1.       Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch

- Ngày 25/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P215, đã trả lại cho em Phạm Thị Ngần sinh viên đang thực tập tại trường

- Ngày 29/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại hành lang tầng 2, đã trả lại cho em Nguyễn Nam Anh học sinh lớp 9A3

2.       Em Bùi Quốc Hưng học sinh lớp 12D5 ngày 27/9 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P406, đã trả lại cho em Lê Minh Khôi học sinh lớp 12D6

3.       Em Chu Quang Anh học sinh lớp 12D5, ngày 23/09 nhặt được ví mầu đen tại P212, trong ví có 92,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Tử Quân, học sinh lớp 10N1

4.       Em Đoàn Tuấn Minh học sinh lớp 6A5, ngày 26/09  nhặt được điện thoại hiệu HTC tại P306, đã trả lại cho em Đỗ Phương Khanh học sinh lớp 9A6

5.       Em Nguyễn Hoàng Thái Sơn học sinh lớp 6A4, ngày 26/09 nhặt được điện thoại hiệu Viettel mầu đen (đã cũ) tại sảnh tầng 1 nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.       Em Trần Thái Sơn học sinh lớp 12A2, ngày 26/09 nhặt được 2 balo tại sân Hội trường 11/10; 1 chiếc bên trong có sách vở và 1 máy chụp ảnh; 1 chiếc bên trong có sách vở, bình nước, 1 túi bánh. Đã trả lại cho em Nguyễn Thùy Nhi và em Nguyễn Cẩm Linh học sinh lớp 7A4

7.       Em Nguyễn Quỳnh Trang học sinh khối 11, ngày 18/09 nhặt được điện thoại hiệu Mobell mầu đen tại P204, đã trả lại cho em Nguyễn Trọng Dũng học sinh lớp 10D2

8.       Em Bùi Thu An học sinh lớp 10N3, ngày 28/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại phòng V02 nhà V, đã trả lại cho em Trịnh Sơn Tùng, học sinh lớp 10A2

9.       Em Trần Đức Anh học sinh lớp 8A5, ngày 29/07 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại cổng phía nam, đã trả lại cho em Nguyễn Bảo Châu học sinh lớp 9A2

10.  Em Lê Phú Anh học sinh lớp 12N1, ngày 29/09 nhặt được điện thoại hiệu Iphone6 tại P406, đã trả lại cho giáo viên dạy Robotics tại trường

 

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH