1.      Cô Nguyễn Thị Hồng công nhân làm sạch, ngày 04/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P411, đã trả lại cho em Nguyễn Hồng Quân học sinh lớp 7A5.

2.      Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch, ngày 04/09 nhặt được 1 ví da tại P206, trong ví có 80,000đ, đã trả lại cho em Mai Hoàng Anh học sinh lớp 10D3.

3.      Học sinh Nguyễn Thành Vinh lớp 12A2, ngày 04/09 nhặt được điện thoại hiệu PHILIPS mầu đen tại P216, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

4.      Học sinh Bùi Nam Khánh lớp 6A4, ngày 05/0 9 nhặt được 30,000đ tại sảnh tầng 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.      Học sinhNgô Đăng Đức lớp 6A7, ngày 05/ 09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại cổng trường, đã trả lại cho em Phạm Nguyệt Anh học sinh lớp 6A3.

6.      Học sinh Trần Minh Ngọc lớp 7A2, ngày 05 /09 nhặt được điện thoại hiệu SamSung trước cửa P202, đã trả lại cho em Đồng Thúy Quỳnh học sinh lớp 11N1.

7.      Học sinh Huỳnh Minh Đức lớp 6A4, ngày 06/09 nhặt được 52,000đ tại tầng 2 nhà N1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

8.      Học sinh Nguyễn Trần Thu Ngân lớp 7A5, ngày 06/09 nhặt được 20,000đ tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

9.      Học sinh Cao Thành Long lớp 11N1, ngày 07 /09 nhặt được 40,000đ tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Đoàn Đức Trí học sinh lớp 6A3.

10.  Học sinh Nguyễn Hữu Đức học sinh lớp 10D3, ngày 07/09 nhặt được 1 ví da tại P206, trong ví có 60,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Thị Như Quỳnh học sinh lớp 12D3.

11.  Học sinh Nguyễn Khắc Long lớp 9A1, ngày 07/09 nhặt được 1 bao da mầu đen tại P100, trong bao da có 1 máy ảnh hiệu CANON, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

12.  Học sinh Phạm Quang Hưng lớp 12D2, ngày 08/09 nhặt được 1 cặp mầu đen tại P204, trong cặp có 1 laptop, đã trả lại cho em Phạm Duy Nam học sinh lớp 12D2.

13.  Học sinh Trần Phương Thảo lớp 8A2, nhặt được điện thoại hiệu GIONEE tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Linh học sinh lớp 10N3.

14.  Học sinh Nguyễn Đức Bình lớp 11A2, nhặt được điện thoại hiệu Iphone5s tại P219, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

PHÒNG HÀNH CHÍNH